Wedding Board


เรื่องแต่งงานดีๆ ที่อยากแบ่งปัน
 Theweddinghome Forums : เรื่องแต่งงานดีๆ ที่อยากแบ่งปัน
Subject Topic: พิธีแต่งงานแบบอิสาม Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
uhu1551
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
ยู้

Joined: 22/เมษายน/2010
Posts: 874
Posted: 06/พฤษภาคม/2010 at 00:39 | IP Logged
Quote uhu1551

ประเพณีแต่งงานมุสลิม


     ชาวมุสลิมถือว่าการแต่งงาน หรือเรียกกันตามภาษามุสลิมว่า “พิธีนิกาห” นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง
เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกอื่นๆ และเชื่อว่าความผูกพันระหว่างชายหญิงเป็นความผูกพันกันด้วยชีวิ ต
เพราะต่างก็เปรียบเหมือนวงกลมที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนและแยกจากกั น แต่อัลลอฮ สุบหฯ บันดาลให้มาบรรจบกันจนกลายเป็น
วงกลมที่สมบูรณ์

      สำหรับเรื่องของการแต่งงานหรือประกอบพิธี “นิกาห” นั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

      1. การแต่งงานตามบทบัญญัติของศานา
      2. การแต่งงานตามประเพณีที่ปฏิบัติกัน

     ที่ต้องแบ่งเพราะ 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างเช่นการแต่งของชาวมุสลิมบางคนผสมผสานวัฒนธรรมชุมชน
เข้าไป เช่น การแห่เจ้าสาวเข้ามัสยิดโดยมีต้นกล้วยต้นอ้อยนำหน้าขบวน หรือการมีขนมหวานอย่างการแต่งงานแบบไทยนั้น
เป็นการแต่งงานแบบของมุสลิมที่ไม่ใช่อิสลาม เพราะการแต่งงานแบบอิสลามนั้นเป็นบทบัญญัติมากกว่า 1,400 ปี
และห้ามเสริมเติมแต่งหลักการที่มีอยู่เป็นอย่างอื่น หลักการแต่งงานของอิสลาม

    มีเงื่อนไขหลักอยู่ 5 ข้อปฏิบัติ เท่านั้นคือ

    1.  เจ้าบ่าว
    2.  “วะลีย์” (ผู้ปกครองของเจ้าสาว) ซึ่งต้องเป็นผู้ปกครองทางด้านเชื้อสายและเป็นผู้ที่ไม่สามารถแต ่งงานกับเจ้าสาวได้
         หมายถึงคุณพ่อของเจ้าสาว พี่ชายแท้ๆ ญาติสนิทแท้ๆ
    3.  พยาน 2 คน ต้องเป็นผู้ชายที่มีคุณธรรม คือเป็นผู้ที่เคร่งศาสนา เช่นผู้ที่ทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
    4.  คำเสนอของ “วะลีย์”
    5.  คำสนองของเจ้าบ่าว

      ปฏิบัติเพียง 5 ข้อนี้ ชายหญิงก็จะได้ชื่อว่าได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง เป็นสามีภรรยาตามหลักของอิสลามแล้วส่วนการ
จดทะเบียน สมรสนั้นเป็นเรื่องของสังคมและกฎหมายที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบ

      คำสอนก่อนแต่งงาน
      ก่อนทำพิธีนิกาห โต๊ะครู อาจารย์ บาบอ อุซตาซ ซึ่งเป็นชื่อเรียกผู้รู้ตามหลักศาสนาอิสลามที่แตกต่างกันไปตามพ ื้นที่
สถานที่ที่ทำพิธีนิกะห ในหลักการของศาสนาอิสลามไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องทำที่ไหนใครสะด วกที่ไหนก็ทำที่นั่น


      ข้อห้าม
     
สิ่งที่อิสลามห้ามใครทำและเป็นโทษมหันต์ คือ การเชื่อถือโชคลาง เพราะเป็นเรื่องผิดหลักศาสนาอย่างไม่ควรให้อภัย
คนอิสลามจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่งแต่งงานกันในวันที่คนอื่นไม่แต่งยิ่งดีเพราะเป็นการพิสูจน์ ว่าเราไม่เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม
อีกประการหนึ่งที่ชาวมุสลิมบางพื้นที่อาจลืมก็คือ การแต่งงานของอิสลามจะไม่มีการแห่ใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าเห็นมุสลิมแต่งงานแล้วมีการแห่ นั่นคือการแต่งงานของมุสลิมที่ไม่ใช้อิสลาม

      รักกันแต่ต่างศาสนา
      อิสลามไม่อนุญาตให้คู่รักต่างศาสนาแต่งงานกัน แต่ถ้ารักกันจริงๆ ต้องเข้าไปเป็นอิสลามก่อน โดยการเรียนรู้ศานาให้เข้าใจถึง
หลักของอิสลามโดยถ่องแท้จากผู้รู้ เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าสู่เงื่อนไข 5 ข้อของการแต่งงานตามหลักอิสลาม
       และถ้าเจ้าสาวนับถือศาสนาอื่นก่อนมารับถือศาสนาอิสลาม หรือคนในครอบครัวยังคงนับถือศาสนาเดิมอยู่

       ก่อนการแต่งงานจะต้อง แต่งตั้งผู้อื่นให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองแทน ผู้แทนอาจเป็นครูที่สอนศาสนาให้ก็ได้ หรือเป็นผู้รู้ที่เคารพ
นับถือก็ได้


      รายละเอียดของการนิกาหตามหลักอิสลาม
      ประเพณีการแต่งงานในศาสนาอิสลาม เริ่มจากการสู่ขอ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสู่ขอสตรีที่สามารถแต่งงานได้ด้วยเท่านั้น
หมายถึงหญิงที่ไม่ได้อยู่ระหว่าง
อิดดะฮ (อยู่ในช่วงสามเดือนแรกของการหย่าร้าง) หรือหญิงสามีตาย (ซึ่งต้องรอจนครบสี่เดือน
กับสิบวันเสียก่อนจึงจะสู่ขอได้) เมื่อฝ่ายหญิงตอบตกลงและกำหนดมะฮัร คือเงินที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง ตามที่ฝ่ายหญิงเรียกร้อง
และเงินนั้นจะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว)

      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องหาวันแต่งงานตามสะดวก วันแต่งงานเจ้าบ่าวจะต้องยกของหมั้นหรือมะฮัรมาที่บ้านเจ้าสาว
หรือนัดวะลีย์และพยานทั้งสองฝ่ายไปเจอกันที่มัสยิดก็ได้


      คำกล่าวที่ใช้ในพิธีนิกาห
      คำเสนอของวะลีย์ คือคำกล่าวของผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาวเพื่อให้เจ้าบ่าวยอมรับการแต ่งงานครั้งนี้
มีหลักใหญ่ใจความว่า
     
“ฉันนิกาฮท่าน (ชื่อเจ้าบ่าว) กับลูกสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรที่ตกลงกันไว้”
เมื่อวะลีย์กล่าวคำเสนอจบแล้ว เจ้าบ่าวต้องกล่าวคำสนองว่า
     
“ผมรับการนิกาหกับนางสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรตามที่ตกลงไว้”
หลังจากนั้นจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน (บทที่ว่าด้วยการครองเรือน) ให้บ่าวสาวฟัง เพียงแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์


      การเลี้ยงฉลองการแต่งงาน
      หลังแต่งงานสามารถจัดงานเลี้ยงฉลองได้ เรียกว่า
“วะลีมะฮ” ซึ่งจัดเลี้ยงที่บ้าน สโมสร หรือโรงแรมก็ได้ ตามสะดวก
การเลี้ยงฉลองอาจไม่ต้องทำในวันเดียวกับวันนิกาหก็ได้ แต่การเลี้ยงฉลองนั้นต้องไม่เกิน 2 วัน เพราะอิสลามเคร่งครัด
ในเรื่องของงานเลี้ยงที่ฟุ่มเฟือย โดยมีคำกว่าวไว้ว่า “งานเลี้ยงที่เลวที่สุดคืองานเลี้ยงพิธีนิกาห และเลี้ยงเฉพาะคนรวย”
เพราะศาสนาอิสลามเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชั้นวรร ณะ


      เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับอิสลาม
      - มุสลิมใหม่เรียกว่า มุอัลลัฟ
      - เมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไปงานศพได้ แต่ห้ามร่วมพิธี

      - อิสลามไม่ใช่เพียงการนับถือ แต่คือการปฏิบัติทุกอย่างในชีวิต
      - มุสลิมที่ดีนอกจากไม่รับประทานหมู ก็ต้องไม่ดื่มเหล้าและทำละหมาด 5 เวลา มีกิริยาวาจาเรียบร้อย ไม่ล่วงละเมิดจับมือสาว
      - สตรีที่ดีที่สุดคือสตรีที่เรียกมะฮัร (จากฝ่ายชาย) น้อยที่สุด
      - หลังแต่งงาน “มะฮัร” จะเป็นของผู้หญิงครึ่งหนึ่งก่อน จนกว่าจะได้อยู่ด้วยกันโดยพฤตินัยแล้วจึงเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหม ด
         แต่หากหลังพิธีแต่งงานแล้วคู่สาวมิได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรร ยากันจริงๆ มะฮัรก็จะตกเป็นของผู้หญิงเพียงครึ่งเดียว

 

Back to Top View uhu1551's Profile Search for other posts by uhu1551
 
Anojung
Admin Group
Admin Group
Avatar
ป้าเปิ้ล

Joined: 08/มกราคม/2010
Posts: 11079
Posted: 06/พฤษภาคม/2010 at 02:22 | IP Logged
Quote Anojung__________________

ห้องรับน้องใหม่...น้องใหม่เข้ามาอ่านก่อนจ้า

วิธีหาร้านค้าที่เป็นสปอนเซอร์ในเว็บ

Promotion สำหรับสาวๆ ที่ใช้บริการร้านค้าในเว็บ

แต่งงาน / Wedding / ชุดแต่งงาน / ชุดไทย / การ์ดแต่งงาน / ของชำร่วยแต่งงาน / ถ่ายรูปแต่งงาน / พรีเวดดิ้ง / รีวิวแต่งงาน / สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน / งานแต่งงาน / พิธีแต่งงาน / พรอพแต่งงาน / ดอกไม้, Backdrop แต่งงาน / เค๊กแต่งงาน / พิธีกร ดนตรีงานแต่งงาน / แหวนแต่งงาน / แต่งหน้าเจ้าสาว / คอร์สเจ้าสาว / wedding studio / wedding organizer / wedding planner

ติดต่อป้าเปิ้ล: โทรศัพท์ 081-3418264, Email: anothai@mkt-etc.com
Back to Top View Anojung's Profile Search for other posts by Anojung Visit Anojung's Homepage
 
dollar
Wedding Home
Wedding Home
Avatar
Staff เอ๊าะ

Joined: 12/กุมภาพันธ์/2010
Location: Thailand
Posts: 3224
Posted: 06/พฤษภาคม/2010 at 11:24 | IP Logged
Quote dollar

แหล่มเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูลจ้า
Back to Top View dollar's Profile Search for other posts by dollar
 
nacha
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
นุ้ย

Joined: 15/เมษายน/2010
Location: Thailand
Posts: 2216
Posted: 06/พฤษภาคม/2010 at 13:06 | IP Logged
Quote nacha

Back to Top View nacha's Profile Search for other posts by nacha
 
uhu1551
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
ยู้

Joined: 22/เมษายน/2010
Posts: 874
Posted: 06/พฤษภาคม/2010 at 18:48 | IP Logged
Quote uhu1551

ด้วยความยินดีเสมอจ้า 
Back to Top View uhu1551's Profile Search for other posts by uhu1551
 
Jeejee
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
จีจี้

Joined: 16/มีนาคม/2010
Location: Thailand
Posts: 1336
Posted: 22/พฤษภาคม/2010 at 11:18 | IP Logged
Quote Jeejee

กำลังต้องการข้อมูลเลยค่ะ
พอดีญาติกัน จะแต่งงานกับวทจบ.ที่เป็นอิสลาม ขอบคุณนะค่ะ
Back to Top View Jeejee's Profile Search for other posts by Jeejee
 
nongaeh17
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
เอ๋

Joined: 08/กุมภาพันธ์/2010
Location: Thailand
Posts: 1097
Posted: 04/มิถุนายน/2010 at 09:03 | IP Logged
Quote nongaeh17

ดีจังค่ะได้ทราบข้อมูลด้วยค่ะ
Back to Top View nongaeh17's Profile Search for other posts by nongaeh17
 
HAHA
Heart&Soul
Heart&Soul
Avatar
เดียร์

Joined: 31/ตุลาคม/2010
Location: Turkey
Posts: 592
Posted: 01/พฤศจิกายน/2010 at 14:31 | IP Logged
Quote HAHA

ถูกต้องดี มีเหตุผล ค่ะ
Back to Top View HAHA's Profile Search for other posts by HAHA
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

This page was generated in .3438 seconds.
Web Design by Pluz24.com - http://www.pluz24.com
TheWeddinghome.com